Kitas techninis tikrinimas ir analizė 

Nr.

Paslaugos pavadinimas

Kaina, Eur be PVM / mato vienetas

Aprašymas

1.

Jėgos kabelių patikrinimas spec automobiliu laboratorija*

65,16 / val.

Prietaiso pajungimas prie kabelio gyslų, kiekvienos gyslos tarpusavio matavimas, išvadų surašymas ir jų išdavimas. Darbui atlikti reikalingi du darbuotojai.

2.

Įžeminimo varžos matavimas*

30,00 / vnt.

Varžos tarp metalo - konstrukcijos ir aplink ją esančio grunto matavimas. Darbui atlikti reikalingas vienas elektromechanikas.

*į kaina neįskaičiuotos transportavimo išlaidos

Vyriausiasis specialistas: Erikas Jankovskis tel.: 8 (5)2693820; mob.tel.: +370 61855370, el.paštas: [email protected]

 

3.

Geležinkelio kelio statinių artumo gabaritų patikrinimas*

40,11 / vnt.

Geležinkelio kelių ir jų priklausinių matavimai, statinių artumo gabaritų patikrinimas/ataskaitos sudarymas, kelio geometrinių parametrų patikrinimas/ataskaitos sudarymas

4.

Traukos riedmenų metinis techninis patikrinimas*

42,23 / val.

Variklinių bėgių transporto mašinų (traukos riedmenų (lokomotyvų, dyzelinių ir elektrinių traukinių, bėginių autobusų ir pan.), specialiųjų riedmenų ir t. t.) metinis techninis patikrinimas

5.

Kelio vėžės pločio matavimo priemonių teisinė metrologinė patikra*

29,08 / vnt.

Teisinės metrologijos matavimo priemonių priežiūra ir sudarymas sąlygų metrologiškai patikimų matavimų vykdymui tokiomis apimtimis ir tokiu tikslumu. Darbą atlieka du darbuotojai.

6.

Kelio kontrolės vežimėlių teisinė metrologinė patikra*

122,34 / vnt.

Teisinės ir industrinės metrologijos matavimo priemonių priežiūra ir sudarymas sąlygų metrologiškai patikimų matavimų vykdymui tokiomis apimtimis ir tokiu tikslumu. Darbą atlieka du darbuotojai.

7.

Bėgių ultragarsinių defektoskopų akredituotas kalibravimas*

82,25 / vnt.

Bėgių ultragarsinių defektoskopų UDS2-RDM-12, UDS2-RDM-33, UDS2-RDM-23, UDS2-RDM-33 C metrologinė kontrolė tiesioginiu matavimo metodu. Šis metodas standartinis ir visuotinai pripažintas. Darbą atlieka du darbuotojai.

8.

GSM-R bazinių stočių elektromagnetinės spinduliuotės parametrų akredituoti matavimai*

30,00 / vieno matavimo taškas

Elektromagnetinio lauko srauto tankio matavimai  1,1 m; 1,5 m; 1,7 m aukštyje nuo žemės paviršiaus, rodmenų fiksavimas, registravimas kontrolės protokole, sertifikato ataskaitoje, sertifikato parengimas.

9.

Analoginių multimetrų metrologinis patikrinimas*

81,34 / vnt.

Išorinė apžiūra, išbandymas. Industrinės metrologijos matavimo priemonių priežiūra ir sudarymas sąlygų metrologiškai patikimų matavimų vykdymui tokiomis apimtimis ir tokiu tikslumu, blokų tikrinimas, metrologinių parametrų nustatymas. Rezultatų apdorojimas, įforminimas. Darbą atlieka vienas darbuotojas.

10.

Skaitmeninių multimetrų metrologinis patikrinimas*

93,45 / vnt.

11.

Matavimo kompleksų su PC metrologinis patikrinimas*

239,15 / vnt.

12.

Matavimo kompleksų IAPK RTU, PDU metrologinis patikrinimas*

239,15 / vnt.

13.

Voltmetrų, ampermetrų, dažnomačių metrologinis patikrinimas*

58,33 / vnt.

14.

Balasto varžos matuoklių ISB metrologinis patikrinimas*

156,35 / vnt.

Išorinė apžiūra, išbandymas. Išėjimo signalo dažnio paklaidos nustatymas, pilnos varžos Z matavimų paklaidos nustatymas, balasto varžos paklaidos nustatymas, rezultatų apiforminimas.

15.

IVP-ALSN metrologinis patikrinimas*

334,29 / vnt.

Išorinė apžiūra, prietaiso savikontrolės patikrinimas. Kodinių signalų laiko parametrų matavimas, nustatymas: laisvuose kontaktuose; nuolatinės srovės įtampos impulsų pavidale ir kituose parametruose. Rezultatų apibendrinimas.

16.

Oscilografų (universalių tipų C1-83, 94, 102, 112, 131, FLUKE, METRIX, HPS, PROTEC, GDS 8065, EO-201, DS03202A) metrologinis patikrinimas*

85,91 / vnt.

Išorinė apžiūra, išbandymas. Atlenkimo koeficientas reguliatoriaus ribos nustatymas, spindulio pločio nustatymas ir kiti prietaisų nustatymai, patikrinimai. Industrinės metrologijos matavimo priemonių priežiūra ir sudarymas sąlygų metrologiškai patikimų matavimų vykdymui tokiomis apimtimis ir tokiu tikslumu. Rezultatų apiforminimas. Darbą atlieka vienas darbuotojas.

17.

Dažnio generatorių metrologinis patikrinimas*

82,78 / vnt.

18.

Srovės matavimo replių AC/DC metrologinis patikrinimas*

98,04 / vnt.

19.

Megaometrų, įžeminimo matuoklių metrologinis patikrinimas*

 

104,31 / vnt.

Išorinė apžiūra, išbandymas. Metrologinių parametrų nustatymas. Industrinės metrologijos matavimo priemonių priežiūra ir sudarymas sąlygų metrologiškai patikimų matavimų vykdymui tokiomis apimtimis ir tokiu tikslumu. Rezultatų apiforminimas. Darbą atlieka du darbuotojai.

20.

Gretšakių ŠU-01 metrologinis patikrinimas*

21,55 / vnt.

Išorinė apžiūra, išbandymas. Metrologinių parametrų nustatymas. Industrinės metrologijos matavimo priemonių priežiūra ir sudarymas sąlygų metrologiškai patikimų matavimų vykdymui tokiomis apimtimis ir tokiu tikslumu. Rezultatų apiforminimas. Darbą atlieka vienas darbuotojas.

21.

Varžynų R33, M1, M10, M100 metrologinis patikrinimas*

98,04 / vnt.

Apžiūra, parametrų nustatymas. Industrinės metrologijos matavimo priemonių priežiūra ir sudarymas sąlygų metrologiškai patikimų matavimų vykdymui tokiomis apimtimis ir tokiu tikslumu. Rezultatų apiforminimas.  Darbą atlieka vienas darbuotojas.

22.

2, 3, 4, 6 tipo iešmo tarpumačių rinkinių metrologinis patikrinimas*

23,00 / vnt.

23.

UKRUP metrologinis patikrinimas*

61,24 / vnt.

24.

Akumuliatorių matuoklių metrologinis patikrinimas*

35,32 / vnt.

25.

Linijos testerių LT2000 metrologinis patikrinimas*

52,05 / vnt.

26.

Įtampos indikatorių, voltmetrų metrologinis patikrinimas*

29,08 / vnt.

27.

Rulečių metrologinis patikrinimas*

46,00 / vnt.

28.

Slankmačių metrologinis patikrinimas*

30,73 / vnt.

29.

CUP, ROBEL, PŠ – 1520, ST tipo kelmačio šablonų metrologinis patikinimas*

64,40 / vnt.

Apžiūra, išbandymas. Atstumo skalės paklaidos įvertinimas, bėgių aukščių skirtumo skalės paklaidos įvertinimas. Industrinės metrologijos matavimo priemonių priežiūra ir sudarymas sąlygų metrologiškai patikimų matavimų vykdymui tokiomis apimtimis ir tokiu tikslumu. Rezultatų apiforminimas. Darbą atlieka du darbuotojai.

30.

Kelio geometrijos parametrų patikrinimo kelmačiu EM 140 paslauga

382,50 / val.

 

31.

Elektrotechnikos laboratorijos paslaugos*

30,00 / val.

Lokomotyvų saugos sistemų ir radijo stočių techninės priežiūros paslaugos.

Patikrinimo ir remonto darbai skaičiuojami pagal faktinį darbui sugaištą laiką. 

32.

Geležinkelio kelio išilginio profilio ir stočių mastelinės schemos parengimas*

43,80 / val.

 

33.

Greičio daviklio akredituota kontrolė*

43,97 / vnt.

 

34.

Greičio matuoklio akredituota kontrolė*

18,39 / vnt.

 

35.

Slėgio daviklio akredituota patikra*

16,76 / val.

 

36.

Slėgio matuoklio akredituota patikra*

9,20 / vnt.

 

37.

Triukšmo lygio matavimai*

50,00 / Vieno matavimo taškas

 

38.

Geležinkelio triukšmo lygio matavimai*

138,22 / Vieno matavimo taškas

 

39.

Važiavimas autotransportu iki paslaugos atlikimo vietos ir atgal iki 50 km., paslauga

15,00 / paslauga

 

40.

Važiavimas autotransportu iki paslaugos atlikimo vietos ir atgal nuo 50 iki 100 km., paslauga

30,00 / paslauga

 

41.

Važiavimas autotransportu iki paslaugos atlikimo vietos ir atgal nuo 100 iki 200 km., paslauga

62,00 / paslauga

 

42.

Važiavimas autotransportu iki paslaugos atlikimo vietos ir atgal nuo 200 ir daugiau km., paslauga

95,00 / paslauga

 

 *į kaina neįskaičiuotos transportavimo išlaidos

Vyresnioji specialistė: Aistė Petrauskaitė, tel. +370 61865574, el.paštas:  [email protected]

 

Atnaujinta 2020-04-20