Informaciją apie AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra" planuojamus vykdyti pirkimus einamaisiais kalendoriniais metais rasite čia.
Skelbimus apie vykdomus AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra" viešuosius pirkimus rasite čia

 

 

 

Atnaujinta 2020-06-25