AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra" vykdomi (numatomi vykdyti) projektai, finansuojami Europos Sąjungos fondų lėšomis 

 

Eil.Nr.

Projektai už kurių įgyvendinimą atsakinga AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra"

Projekto trukmė (įgyvendinimo pradžia ir pabaiga)

 

EITP (ang. CEF) projektai:

1.

Rail Baltica geležinkelio linija nuo Lenkijos-Lietuvos v.s iki Kauno:

2017-2022

1.1.

Specialiojo plano ruožui Kaunas – PL/LT siena tiesinimui parengimas

2019-2021
1.2. Esamo geležinkelio ruožo "Jiesia - Rokai" rekonstravimas įrengiant 1435 vėžės pločio kelią palei esamą liniją

2016-2018

1.3.

Esamo geležinkelio ruožo "Rokai-Palemonas" rekonstravimas įrengiant 1435 vėžės pločio kelią palei esamą liniją

2019-2022

1.4.

Esamo geležinkelio ruožo "Kaunas-Palemonas" rekonstravimas įrengiant 1435 vėžės pločio kelią palei esamą liniją

2018-2021

1.5.

Viešinimo paslaugos

2018-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Rail Baltica geležinkelio linija nuo Kauno iki Lietuvos-Latvijos v.s:

2017-2020

2.1.

Žemės išpirkimas 1435 mm vėžės pločio linijos Kaunas - v.s. su Latvija statybai

2017-2020

2.2.

Archeologinių ir kultūros paveldo objektų studija (Kaunas-LV)

2019-2020

2.3.

1435 mm vėžės pločio linijos Kaunas-v.s. Su Latvija statybos projektavimas*

2019-2021

2.4.

1435 mm vėžės pločio linijos Kaunas-v.s. Su Latvija statyba ruože Palemonas-Kalnėnai*

2020-2022

2.5

Dvikelio 1435 mm vėžės pločio geležinkelio kelio sankasos statyba ruože „Kaunas (Palemonas) – Panevėžys – Latvijos ir Lietuvos valstybių siena*

2020-2022

2.6

Viešinimo paslaugos

2019-2022

2.7

Infrastruktūros priežiūros depo techninės dokumentacijos (galimybių studija, PAV, teritorijų planavimo dokumentai, techninis projektas) parengimas

2018-2023

2.8

Naujos 1435 mm pločio vėžės geležinkelio linijos ruože "Kaunas - LT/LV v.s." statyba (III etapas, 7,5 km geležinkelio linijos sankasa (57,9 - 65,4 km), įrengiant reikalingus inžinerinius statinius, pastatant Neries tiltą, įrengiant jungiamuosius kelius)*

2018-2024

Iš viso Sanglaudos fondo projektai:

3.

Ruožo Kena-N.Vilnia elektrifikavimas

2014-2018

4.

Antrojo kelio statyba ruože Telšiai-Lieplaukė

2014-2019

5.

IXB koridoriaus Vilniaus aplinkkelio Pušynas- Paneriai antrojo kelio statyba

2016-2020

6.

Vilniaus geležinkelio mazgo elektrifikavimas

2019-2023

7.

Ruožo Kaišiadorys - Klaipėda (Draugystės st.) elektrifikavimas

8.

Antrojo kelio statyba ruože Livintai-Gaižiūnai

 

 

 

 

 

 

Iš viso Europos regioninės plėtros fondo projektai:

9.

Triukšmo mažinimo priemonių geležinkeliuose įrengimas

2018-2021

10.

Eismo saugos priemonių įrengimas geležinkelio linijoje Vilnius-Klaipėda

2019-2020

11.

Geležinkelio transporto eismo saugos priemonių (signalizacijos įrenginių ir saugos sistemų) modernizavimas ir diegimas Valčiūnų geležinkelio stotyje

2019-2020

12.

Vieno lygio sankirtų eliminavimas

2019-2022

13.

Lyduvėnų geležinkelio tilto pritaikymas lankymui

2019-2020

 

 

 

 

 

Atnaujinta 2019-12-20